دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

یحیی صادقی

یحیی صادقی

مدیر کل
  • 034-32233881
ناصر  شیبانی

ناصر شیبانی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 034-32232517
یزدانخواه

احمد یزدانخواه

معاون اداری و مالی
  • 034-32265914
خواجه

غلامرضا خواجه

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 034-32235319
کریمیان زاده

حمید کریمیان زاده

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 034-32232498