انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی و نشست با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی99/04/09

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی و نشست با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی99/04/09 تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی بمنظور استفاده از ظرفیت دونهاد انقلابی در راستای رفع نیازهای اساسی خانواده های محترم تحت حمایت کمیته امداد استان از جمله مسکن ، معیشتی ،فرهنگی ودرمانی 99/04/09 عکاس: صالحی
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی ونشست مدیر کل با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی5
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی ونشست مدیر کل با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی1
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی ونشست مدیر کل با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی2
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی ونشست مدیر کل با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی3
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی ونشست مدیر کل با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی4
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی ونشست مدیر کل با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی7
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد وبسیج سازندگی ونشست مدیر کل با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی6
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.