افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9

افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ افتتاح مرکز نیکوکاری دارالایتام والمساکین شهربادوله باحضور مدیرکل استان وخیرین ونیکوکاران منطقه عکاس: محمد فلاحت زاده
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 9
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 8
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 7
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 6
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 5
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 4
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 3
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 2
افتتاح مرکز نیکوکاری 99/4/9 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.