بازدید و دیدار فرماندار سمنان از کمیته امداد و پرسنل شهرستان سمنان-99/07/21

بازدید و دیدار فرماندار سمنان از کمیته امداد و پرسنل شهرستان سمنان-99/07/21 تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ سید عباس دانایی، فرماندار سمنان به همراه هیئت همراه از اداره کمیته امداد شهرستان سمنان و پرسنل دیدار و سرکشی کرد. عکاس: روابط عمومی
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 1
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 14
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 13
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 12
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 11
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 10
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 8
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 7
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 5
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.