جمع آوری زکات 99/7/14

جمع آوری زکات 99/7/14 تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ باشروع جمع آوری خرماجلسه شورای زکات بخش بوشکان وکلمه با مودیان ودهیاران وشوراهای روستایی این بخش باحضور مدیرکل ورئیس اداره زکات استان . عکاس: محمد فلاحت زاده
جمع آوری زکات 99/7/14 6
جمع آوری زکات 99/7/14 4
جمع آوری زکات 99/7/14 3
جمع آوری زکات 99/7/14 2
جمع آوری زکات 99/7/14 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.