بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24

بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24 تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ دکتر حق شناس، استاندار گلستان با همراهی مهندس سنگدوینی و دکتر منتظری نمایندگان مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا بازدید بعمل آورد. گفتنی است، این مرکز نیکوکاری به آموزش مهارت خیاطی و ایجاد کارگاه اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار و آموزش های قرآنی به این بانوان می پردازد. عکاس: روابط عمومی
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
بازدید استاندار گلستان از مرکز نیکوکاری انصار ترکمن صحرا – 1399/07/24
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.